η φυσικη
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη
 1. Γραφήματα VT

 2. Νόμος της Βαρύτητας του Νεύτωνα

 3. Αρμονική Έννοια

 4. Αντικατάσταση έκφρασης

 5. Επιτάχυνση κεκλιμένο επίπεδο

 6. Επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας στην επιφάνεια της γης

 7. Επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας και η διακύμανσή της με το ύψος και το βάθος

 8. Επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας

 9. Κύκλωμα AC που περιέχει μόνο αντίσταση

 10. Κύκλωμα AC που περιέχει μόνο επαγωγή

 11. Κύκλωμα AC που περιέχει μόνο πυκνωτή

 12. Κινητήρες AC και DC

 13. Γεννήτρια AC και DC

 14. Φάσμα απορροφήσεως

 15. Αντλίες θερμότητας απορρόφησης

 16. Απόλυτη μέση απόκλιση μη ομαδοποιημένων δεδομένων

 17. Ένα ηχητικό κύμα ταξιδεύει με ταχύτητα 339 m/s

 18. Μια στιγμή μιας δύναμης

 19. Γραφήματα VT

 20. Νόμος της Βαρύτητας του Νεύτωνα

Total 3514 -Φυσικές Επιστήμες  FirstPage PreviousPage NextPage LastPage CurrentPage:1/176  20-Φυσικές Επιστήμες/Page Goto:1 2 3 4 5 6 7